Om angst

Især for dig som lider af angst

Angst hører med til at være menneske, men hvis angst får dig til at bruge kræfter på at undgå mange situationer, kan den svække din livskvalitet og desuden øge risikoen for depression.

Via terapi er det muligt at bryde den onde cirkel. Ved at nærme dig angsten for at forstå den, er du Allerede på vej til at dæmpe dens magt.

isolation

 

 

 

 

 

 

 

 

Du lærer at bearbejde katastrofetanker, at mærke og udtrykke de følelser, som ligger bag angsten, og du bliver fortrolig med at håndtere kropsligt ubehag, så traumer heles, og du kan berolige dig selv.

Skridt for skridt træner du i at bruge metoderne i praksis, så du kan færdes frit og deltage i livet, som du ønsker.

Hvis du :

  • lider af angst i form af panikanfald
  • oplever ubehag i sociale sammenhænge, f. eks. frygt for andres vurdering
  • er bange for at forlade hjemmet
  • er bange for at blive syg
  • har fobier i en grad, som hæmmer din livsudfoldelse
  • lider af bekymring og ængstelighed
  • generes af tvangstanker og/eller tvangstanker

… er terapi en mulig vej ud af angsten.

Læs herunder om angst og fobier

Social fobi
Mennesker, som lider af socialfobi, har det rigtig svært i samvær med andre, især frygter de at blive genstand for især kritisk opmærksomhed. De er optaget af, om det kan ses at de rødmer, sveder, ryster o.l. De stiller tit urimeligt høje krav til sig selv, og det kan være forbundet med angst at møde nye mennesker, spise med andre, tale frit og sige sin mening. Det kan resultere i, at uddannelse og arbejde opgives.

Generaliseret angst
Kropslig spænding og uro plager mennesker med generaliseret angst. De automatiske tanker kredser f. eks. om risikoen for, at de selv eller deres nærmeste skal blive syge eller komme ud for en ulykke. Tankerne præges af bekymring for fremtiden.

Frygten er urealistisk og katastrofetankerne umulige at kontrollere. Denne tilstand af ængstelighed kan øge risiko for depression, og mange tror desværre, at der ikke er noget at stille op imod angsten.

agorafobi

 

 

 

 

 

 

 

 

Agorafobi
”Ordet ”agora” er græsk og betyder ”åben plads”. Ved agorafobi er det forbundet med stor angst og ubehag at færdes alene udenfor hjemmet, på offentlige steder, i trængsel, i butikker, i bus og tog etc. Angsten ledsages ofte af skrækfantasier om at være ude af stand til at slippe væk eller få hjælp i tilfælde af panikanfald.

De fleste med agorafobi er kvinder, måske fordi det for mænd er forbundet med Skam at vise hjælpeløshed. Desuden kan mænd have en tendens til at dulme angsten med alkohol. Man kommer let ind i en ond cirkel, hvor man isolerer sig og opgiver at komme ud blandt andre, hvilket vedligeholder angsten og øger risiko for depression.

Panikangst
Panikanfald består af intens frygt og ubehagelige symptomer som stakåndethed, kvælningsfornemmelser, hjertebanken, rysten etc. Man frygter at skulle dø eller at man er ved at blive sindssyg. Opleves ofte at komme ”ud af det blå”, og mange udvikler forventningsangst for at få nye anfald. Ofte lider personen også af depression, eller depression opstår, fordi man opgiver at leve et normalt liv og tillige skammer sig over sin lidelse.

Forventningsangst
Betegnelse for en tilstand, hvor man går og er bange for at få et angstanfald, kaldes også ”angst for angsten”.

Helbredsangst
Typisk kan den fremkaldes ved at læse eller høre om andres alvorlige sygdom. Man er overdrevent opmærksom på kropslige symptomer, og f. eks. almindelige spændinger og hovedpine fortolkes som alvorlig sygdom. Efter lægebesøg falder man kortvarigt til ro, hører måske igen om sygdom og begynder at lede efter ”tegn” i kroppen på, at der er noget galt. Dette udløser ny angst, man må igen undersøges af en læge, og det bliver en ond cirkel af hæmmende bekymringer.

PTSD
Efter ekstremt truende livsbegivenheder kan udvikles en tilstand, som kaldes posttraumatisk belastnings- eller stressreaktion. Det er kroppens reaktion på oplevelser, som kan have stået på i kortere eller længere tid, f. eks. at have overværet andres voldsomme død, naturkatastrofe, krig, tortur, være udsat for overgreb som voldtægt eller anden vold, ulykker, besked om alvorlig sygdom, etc. Man beskytter sig ofte ved at trække sig fra andre, man oplever flashbacks, hvor man genoplever de smertefulde minder. Man forsøger at glemme, men mange plages af angstsymptomer som mareridt, søvnløshed og hjælpeløshed. Følelser af skam, mindreværd og mangel
på mening med tilværelsen kan føre til depression, hvis man ikke får hjælp til at hele traumet.

transportfobi

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkelfobi
En fobi er en overdreven eller urealistisk frygt. Den kan knytte sig til specielle dyr : edderkopper, mus, fugle, hunde, katte, etc.

Enkelfobier kan også knytte sig til højder, uvejr, mørke, vand etc. Nogle er fobisk bange for kanyler og for at se blod, hvilket hæmmer friheden til at gå til tandlæge, få taget blodprøver osv. Endelig kan man udvikle angst for at flyve, passere broer, køre med elevator, køre bil eller være i små og indelukkede rum.

Det er ret almindeligt at have fobier. Mange ved ikke, at enkelfobier kan kureres, der kan ofte opnås betydelig bedring ved nogle få sessioners terapi.

GIV IKKE OP !
Det er muligt at lære at styre angsten.